naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW WP RZGW w Rzeszowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt 3D.1 – Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. „San III – rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”

 

Obwieszczenie PL - PZS.pdf

Annonucement EMP 3D.1 EN_07022019.pdf

3D.1 PZS SAN III_PL.zip

3D.1 PZS SAN III_ENG.zip

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wzory do pobrania na stronie BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-rzeszowie/184598_wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2018-rok.html

Komunikat dla Użytkowników Wód

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

 

Atrakcje hydrotechniczne w "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”

Wody Polskie włączają się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Od 5 do 7 października udostępnimy dla chętnych jedenaście obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, śluzy, zapory czy elektrownie wodne. Nie za pół ceny, ale za darmo! Większość z nich nie jest na co dzień dostępna dla zwiedzających. Interesującą opowieść i oprowadzenie po obiekcie zapewnią nasi pracownicy! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W ramach akcji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia do nieodpłatnego zwiedzania zaporę na rzece Ropa w miejscowości Klimkówka.   

Zobacz więcej na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/591-polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny