Plan postępowań o udzielenie zamówień PZMiUW w Rzeszowie na 2017 rok PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 lutego 2017 11:29

Rzeszów, dnia 13.02.2017 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie publikuje w załączeniu plan postepowań o udzielenie zamówień.

Treść Załącznika

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2017 11:36