naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wzory do pobrania na stronie BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-rzeszowie/184598_wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2018-rok.html