Filtr 

 • Zadanie 63/K6 /2006 Potok: Tabor w km 21+314 - 21+329

  ST – 502/63/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Zadanie 62/K5/2006 Potok: Śmierdziączka w km 0+710-2+400

  ST – 502/62/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Zadanie 61/K4 /2006 Potok: Kopytko-Wysoka w km 12+780-12+840

  ST – 502/61/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Zadanie 60/K3 /2006 Potok: Lubatówka w km 6+895-6+910

  ST – 502/60/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Zadanie 59/K2 /2006 Potok: Kopytko-Wysoka w km 15+645-15+670

  ST – 502/59/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Zadanie 58/K1/2006 Potok: Iwoniczanka w km 8+960-8+998

  ST – 502/58/06OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9, tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21, e-mail: TRYB UDZIELENA ZAMÓWIENIA...
 • Wykonanie robót rekult. w ramach zagosp.poscal.-zad.Borówki gm. Chmielnik

  Rzeszów, dnia 22.09.2006 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY:           Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9  tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-3...
 • Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PZMIUW Rzeszów

    NU-410/171/FG/2006                                      &n...
 • Wykonanie robót uzupełniających - zadanie Rozbórz Długi gm. Pruchnik

    NU-410/172/ER/2006                                      &n...
 • Zad. Nr 55/J7/2006 POTOK: DOBRYŃSKI km 0+144-0+185

  ST 502/55/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 54/J6/2006 POTOK: KOPYTKO km 3+580-3+650

  ST 502/54/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 56/J8/2006 POTOK: GWOŹNICA km 1+820-3+710; 5+950-6+050

  ST 502/56/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 50/J2 /2006 POTOK: CHLEBIANKA km 15+600 - 21+220

  ST 502/50/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 52/J4/2006 POTOK: GROBLA km 1+260-1+400 2+580-3+200

  ST 502/52/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 51/J3/2006 POTOK: GWOŹNICA km 23+750- 23+800

  ST 502/51/ 2006                                         ...
 • zad 57/J9/2006 potok MŁYNÓWKA

  ST 502/57/ 2006                                         ...
 • Zad. Nr 55/J7/2006 POTOK: DOBRYŃSKI km 0+144-0+185

  ST – 502/55/06OGŁOSZENIE ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:         Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9  tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21e-mail rzeszow@...
 • Zad. Nr 54/J6/2006 POTOK: KOPYTKO km 3+580-3+650

  ST – 502/54/06OGŁOSZENIE ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:         Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9  tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21e-mail rzeszow@...
 • Zad. Nr 56/J8/2006 POTOK: GWOŹNICA km 1+820-3+710; 5+950-6+050

  ST – 502/56/06OGŁOSZENIE ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:         Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9  tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21e-mail rzeszow@...
 • Zad. Nr 50/J2 /2006 POTOK: CHLEBIANKA km 15+600 - 21+220

  ST – 502/50/06OGŁOSZENIE ZAWARCIU UMOWYZAMAWIAJĄCY:         Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9  tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-364-21e-mail rzeszow@...