Zastępca dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny księgowy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 08:09

    

mgr Zdzisława Klus magister zarządzania, studia podyplomowe w zakresie rachunkowość i finanse

 

1. Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego (DF) należy odpowiedzialność  za całokształt obsługi finansowo-księgowej PZMiUW oraz przestrzeganie  obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności:

 

1) Prowadzenie gospodarki finansowej PZMiUW.

2) Prowadzenie rachunkowości jednostki.

3) Wykonywanie dyspozycji środkami  pieniężnymi.

4) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

5) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6) Sporządzanie planów finansowych (harmonogramów dochodów i wydatków PZMiUW).

7) Opracowanie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i innych ewentualnych instrukcji dotyczących rachunkowości.

8) Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zadań zleconych (dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych - GSW).

9) Zgłaszanie wniosków do Dyrektora w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

 

2.  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Działu finansowo-księgowego,

2) Działu administracyjno-gospodarczego.


        Pokój: 219

        tel.: 17 85 - 37 - 444

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 12:52