Z-ca dyrektora ds. konserwacji i eksploatacji PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 08:05

  

z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji

 

1. Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji (DE) należy w szczególności:

 

1) Nadzorowanie pracy kierownika działu eksploatacji i rekultywacji, kierowników  podległych inspektoratów i  kierowników oddziałów PZMiUW.

2) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem przez PZMiUW w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,

3) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych,

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót konserwacyjnych.

5) Nadzór nad właściwym przygotowaniem uzgodnień (postanowień) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

6) Nadzór nad właściwym przygotowaniem umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa podpisywanych przez Dyrektora PZMiUW z upoważnienia Marszałka Województwa.

7) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zleconych robót w zakresie rekultywacji gruntów.

8) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

9) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

10) Nadzór nad prowadzeniem obsługi inwestorskiej zadań powierzonych przez inwestorów bezpośrednich w zakresie robót melioracyjnych, urządzania dróg rolniczych na obiektach poscaleniowych, robót rekultywacyjnych i infrastruktury dla obszarów wiejskich.

11) Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z pełnionym w imieniu Marszałka Województwa nadzorem nad działalnością Rejonowych Związków Spółek Wodnych.

 

2. Z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji,

2) Oddziału PZMiUW w Jarosławiu,

3) Oddziału PZMiUW w Sanoku,

4) Oddziału PZMiUW w Tarnobrzegu,

5) Inspektoratu w Leżajsku,

6) Inspektoratu Dębicko - Ropczyckiego z siedzibą w Dębicy,

7) Inspektoratu w Rzeszowie.       Pokój: 221

       tel.: 17 85 -37 - 440

       tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 09:41