Z-ca dyrektora ds. inwestycji PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 07:59

p.o. z-cy dyrektora ds. inwestycji mgr inż. Stefan Przywara, magister inżynier melioracji wodnych

 

1.  Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji należy w szczególności:


1) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

2) Nadzór nad prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu

terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki

wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW). 

3) Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu państwa

pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót inwestycyjnych oraz przekazaniem zakończonych zadań do eksploatacji.

5) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

6) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

7) Koordynowanie prac związanych z wnioskowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych

przeznaczonych na realizację inwestycji.

 

2. Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:


1) Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych,

2) Działu Gospodarki Nieruchomościami.       Pokój: 224

       tel.: 17 85 -37 - 440

       tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 07:14