Działy
1 Dział przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych 13975
2 Dział Gospodarki Nieruchomościami 10161
3 Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji 10355
4 Dział umów i przetargów 10987
5 Dział organizacji i kadr 8635
6 Dział finansowo-księgowy 12871
7 Dział administracyjno-gospodarczy 8545
8 Sekcja Planowania i Sprawozdawczości 2529
9 Jednostka Realizująca Projekt JRP 2571