Działy
1 Dział przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych 14953
2 Dział Gospodarki Nieruchomościami 10977
3 Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji 11106
4 Dział umów i przetargów 11760
5 Dział organizacji i kadr 9259
6 Dział finansowo-księgowy 14687
7 Dział administracyjno-gospodarczy 9113
8 Sekcja Planowania i Sprawozdawczości 3104
9 Jednostka Realizująca Projekt JRP 3191