Działy
1 Dział przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych 14640
2 Dział Gospodarki Nieruchomościami 10690
3 Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji 10860
4 Dział umów i przetargów 11448
5 Dział organizacji i kadr 9026
6 Dział finansowo-księgowy 14004
7 Dział administracyjno-gospodarczy 8922
8 Sekcja Planowania i Sprawozdawczości 2895
9 Jednostka Realizująca Projekt JRP 2970