Działy
1 Dział przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych 14281
2 Dział Gospodarki Nieruchomościami 10404
3 Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji 10584
4 Dział umów i przetargów 11182
5 Dział organizacji i kadr 8795
6 Dział finansowo-księgowy 13351
7 Dział administracyjno-gospodarczy 8696
8 Sekcja Planowania i Sprawozdawczości 2675
9 Jednostka Realizująca Projekt JRP 2733