Dział administracyjno-gospodarczy PDF Drukuj
Wpisany przez Łukasz Matliński   
wtorek, 05 kwietnia 2011 09:07

Kierownik

Kazimierz Czuma

tel.: 85-37-455
ul. Hetmańska 9
35-959 RzeszówZakres działania Działu Administracyjno-Gospodarczego:


• Prowadzenie kancelarii ogólnej

• Administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostki

• Prowadzenie archiwum zakładowego

• Dokonywanie zakupów środków trwałych i wyposażenia

• Organizowanie dozoru i zabezpieczenia mienia zakładowego

• Prowadzenie inwestycji i remontów własnych

• Nadzór i współpraca z Oddziałami PZMiUW

• Nadzór i kontrola nad eksploatacją środków transportowych.

 Przygotował: Kazimierz Czuma
Poprawiony: czwartek, 05 maja 2011 13:23