Dział Gospodarki Nieruchomościami PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 07:38

Dział Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik

Jacek Żołyniak

tel. 85-37-439

ul. Hetmańska 9

35-959 Rzeszów

 

Do zakresu działania Działu należy w szczególności:


A.      w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje:

1. prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na urządzenia melioracji wodnych podstawowych,

2. prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa w celu realizacji budowli przeciwpowodziowych,

3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sprawach o wywłaszczanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji,

4. wnioskowanie do wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Skarbu Państwa,

 

B.     w zakresie gospodarowania mieniem:

 

1. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie gruntów pod publicznymi wodami płynącymi w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez PZMiUW w Rzeszowie w ramach działalności statutowej jednostki,

2. podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwazarządzanych przez PZMiUW w Rzeszowie w ramach działalności statutowej jednostki,

3. podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem wpisów w ewidencji gruntów i budynków, w tym spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa nie związanych ze statutową działalnością PZMiUW w Rzeszowie,

4. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu,

5. prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem odszkodowań z tytułu trwałego,w sposób naturalny, zajęcia przez płynące wody powierzchniowe gruntów nie stanowiących własności właściciela wody,

6. prowadzenie spraw podatkowych dotyczących gruntów związanych z działalnością statutową PZMiUW w Rzeszowie w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

 

Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 09:58