Potok FUGAS – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 lipca 2015 05:26

pli„Potok FUGAS – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”

W dniu 27.01.2015 r. Rada Nadzorcza NFOŚIGW udzieliła dofinansowania w formie dotacji na przedsięwzięcie pod nazwą; „Potok FUGAS – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie” realizowane przez Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Konieczność pilnej realizacji wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej ok. 1 400 osobom zamieszkałym na obszarze 4,47 ha miasta Brzozów.  W terenie zagrożonym znajduje się także Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza. Szpital posiada 505 łóżek szpitalnych - w latach 2013-2014 szpital przyjął ok. 48 000 pacjentów. Ponadto na obszarze zagrożonym wodami powodziowymi potoku Fugas, zlokalizowana jest również zabudowa mieszkalna (35 budynków mieszkalnych), budynek handlowo-usługowy, zakład pogrzebowy i infrastruktura techniczna.

W ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie przepust drogowy, powstanie rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do rzeki Stobnica oraz konserwacja istniejącego koryta potoku Fugas.

Wartość robót budowlanych: 3 047 000,00  PLN

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych SA w Krośnie, ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno

Miejsce realizacji: Brzozów

Czas trwania robót budowlanych: czerwiec 2015r. – listopad 2015r.

Poprawiony: poniedziałek, 13 lipca 2015 05:29