naglowek2.jpg

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

zaprasza do składania ofert pracy osoby z wykształceniem w kierunku geodezja i kartografia.

 

Miejsce pracy

 • Rzeszów
 • Krosno
 • Jasło
 • Stalowa Wola
 • Przemyśl

 

Do wykonywanych zadań należy prowadzenie wybranych spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa powierzonym Wodom Polskim, wymagających:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości ujawnionych w księgach wieczystych i innych dokumentach,
 • analizy zapisów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków
 • udziału w czynnościach dotyczących ustalania przebiegu granic nieruchomości lub linii brzegu cieków naturalnych, jezior i innych zbiorników wodnych
 • przetwarzania danych GIS z wykorzystaniem posiadanych systemów informacji przestrzennej

 

Oczekujemy

 • wykształcenie wyższe w kierunku geodezja i kartografia
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
 • umiejętności obsługi systemów informacji przestrzennej

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
 • doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prosimy o złożenie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz listu motywacyjnego w siedzibie Zarządu mieszczącej się pod adresem 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9.