naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej - Termin składania do: 25.02.2019 r. do godziny 12.00 

Specjalista ds. energetyki - Termin składania do: 28.12.2018 r. do godziny 12.00 

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych - Termin składania do: 11.01.2019 r. do godziny 12.00 

Radca Prawny - Termin składania do: 04.01.2019 r. do godziny 12.00

Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Użytkownikami Wód  - Termin składania do: 28.12.2018 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą  - Termin składania do: 04.01.2019 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Regulatora Taryf   - Termin składania do: 21.11.2018 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą  - Termin składania do: 29.10.2018 r. do godziny 12.00

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Termin składania do: 24.10.2018 r. do godziny 12.00

Inspektor do Wydziału Finansowo-Księgowego - Termin składania do: 24.10.2018 r. do godziny 12.00

Starszy Referent w Zespole Kadr - Termin składania do: 19.10.2018 r. do godziny 12.00

Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji - Termin składania do: 12.10.2018 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Specjalista ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt

Specjalista ds. środowiskowych w Jednostce Realizującej Projekt

Specjalista ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt

Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Inspektor w Wydziale Koordynacji Inwestycji

 

Zarzad Zlewni w Jaśle:

Inspektor/Starszy Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - Termin składania do: 11.01.2019 r. do godziny 12.00

Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat - Termin składania do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

Referent w Dziale Urządzeń Pomiarowych - Termin składania do: 10.12.2018 r. do godziny 12.00

Specjalista w Dziale Urządzeń Pomiarowych - Termin składania do: 09.11.2018 r. do godziny 12.00

Specjalista ds. zamówień publicznych - Termin składania do: 31.10.2018 r. do godziny 12.00

 

Zarząd Zlewni w Przemyślu:

Inspektor/Starszy Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - Termin składania do: 11.01.2019 r. do godziny 12.00

Specjalista/Inspektor w Dziale Współpracy z Użytkownikami Wód - Termin składania do: 31.12.2018 r. do godziny 12.00

Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat - Termin składania do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

Inspektor w dziale zamówień publicznych - Termin składania do: 07.12.2018 r. do godziny 12.00

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kierownik Działu Eksploatacji

Specjalista ds. inwestycji

 

Zarząd Zlewni w Krośnie:

Radca Prawny - Termin składania do: 24.01.2019 r. do godziny 12.00

Inspektor/Starszy Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - Termin składania do: 11.01.2019 r. do godziny 12.00

Referenta do Działu Opłat  - Termin składania do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat - Termin składania do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

Inspektor do Działu Zgód Wodnoprawnych - Termin składania do: 12.10.2018 r. do godziny 12.00

 

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli:

Inspektor/Starszy Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - Termin składania do: 11.01.2019 r. do godziny 12.00

Specjalisty/Inspektora/Starszego Referenta w Dziale Opłat - Termin składania do: 11.12.2018 r. do godziny 12.00

 

Nadzór Wodny w Rzeszowie:

Inspektor w Nadzorze Wodnym Rzeszów

 

Nadzór Wodny w Mielcu:

Inspektor/Starszy Referent/ Referent w Nadzorze Wodnym - Termin składania do: 14.12.2018 r. do godziny 12.00

Inspektor w Nadzorze Wodnym w Mielcu - Termin składania do: 31.10.2018 r. do godziny 12.00

 

Nadzór Wodny Dynów:

Referent w Nadzorze Wodnym  - Termin składania do: 18.01.2019 r. do godziny 12.00 

Referent w Nadzorze Wodnym - Termin składania do: 14.12.2018 r. do godziny 12.00

 

Nadzór Wodny Przemyśl:

Referent w Nadzorze Wodnym - Termin składania do: 14.12.2018 r. do godziny 12.00