naglowek1.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Oferty pracy RZGW w Rzeszowie

Kierownik Wydziału Regulatora Taryf   - Termin składania do: 21.11.2018 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą  - Termin składania do: 29.10.2018 r. do godziny 12.00

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Termin składania do: 24.10.2018 r. do godziny 12.00

Inspektor do Wydziału Finansowo-Księgowego - Termin składania do: 24.10.2018 r. do godziny 12.00

Starszy Referent w Zespole Kadr - Termin składania do: 19.10.2018 r. do godziny 12.00

Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji - Termin składania do: 12.10.2018 r. do godziny 12.00

Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Specjalista ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt

Specjalista ds. środowiskowych w Jednostce Realizującej Projekt

Specjalista ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt

Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Inspektor w Wydziale Koordynacji Inwestycji

 

Zarzad Zlewni w Jaśle

Specjalista w Dziale Urządzeń Pomiarowych - Termin składania do: 09.11.2018 r. do godziny 12.00

Specjalista ds. zamówień publicznych - Termin składania do: 31.10.2018 r. do godziny 12.00

 

Zarząd Zlewni w Przemyślu:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kierownik Działu Eksploatacji

Specjalista ds. inwestycji

 

Zarząd Zlewni w Krośnie

Inspektor do Działu Zgód Wodnoprawnych - Termin składania do: 12.10.2018 r. do godziny 12.00

 

Nadzór Wodny w Rzeszowie:

Inspektor w Nadzorze Wodnym Rzeszów

 

Nadzór Wodny w Mielcu

Inspektor w Nadzorze Wodnym w Mielcu - Termin składania do: 31.10.2018 r. do godziny 12.00