naglowek1.jpg

RZGW w Rzeszowie - oferta pracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

zaprasza do składania ofert pracy osoby z wykształceniem w kierunku geodezja i kartografia.

 

Miejsce pracy

 • Rzeszów
 • Krosno
 • Jasło
 • Stalowa Wola
 • Przemyśl

 

Do wykonywanych zadań należy prowadzenie wybranych spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa powierzonym Wodom Polskim, wymagających:

 • analizy stanu prawnego nieruchomości ujawnionych w księgach wieczystych i innych dokumentach,
 • analizy zapisów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków
 • udziału w czynnościach dotyczących ustalania przebiegu granic nieruchomości lub linii brzegu cieków naturalnych, jezior i innych zbiorników wodnych
 • przetwarzania danych GIS z wykorzystaniem posiadanych systemów informacji przestrzennej

 

Oczekujemy

 • wykształcenie wyższe w kierunku geodezja i kartografia
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
 • umiejętności obsługi systemów informacji przestrzennej

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
 • doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi

 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prosimy o złożenie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz listu motywacyjnego w siedzibie Zarządu mieszczącej się pod adresem 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Rzeszowie

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w
życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Nie ulegnie zmianie adres, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 74 00; fax: 17 853 64 21

Informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr: 17 853 74 00, czynne w godz.
od 7:00 do 15:00.

Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dla dokonywanych wszystkich wpłat, stanowiących przychody Wód Polskich, posiada otwarty rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 
22 1130 1017 0020 1510 6720 0045


Mapa i adresy placówek Wód Polskich obszar Rzeszów (załącznik PDF)