naglowek2.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej (doc) 

Wniosek o umowę dzierżawy gruntu (doc)

Wniosek o umowę użytkowania gruntu pod wodami (doc)

 

Wykazy zawierające informacje do opłaty zmiennej za usługi wodne (II Kwartał 2018):

     A. WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I WODY POWIERZCHNIOWEJ (xls)

     B. WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI (xls)

     C. WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WODACH OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO WÓD (xls)

     D. WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O WYDOBYWANIU Z WÓD POWIERZCHNIOWYCH (xls)

     E. INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB (xls)

     F. INFORMACJE O ŚCIEKACH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI Z CHOWU LUB HODOWLI RYB (xls)

 

.

.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Szanowni Państwo

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie informuje,

że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Ul. Hanasiewicza 17B

35-103 Rzeszów

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

 

 

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2018 roku wygaśnie domena pzmiuw.pl.

W związku z tym przestanie działać strona pzmiuw.pl a także poczta elektroniczna związana z domeną pzmiuw.pl

Wszelkie meile proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecnie trwają prace nad nowymi stronami regionalnych zarządów w Wodach Polskich

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Rzeszowie

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w
życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Nie ulegnie zmianie adres, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 74 00; fax: 17 853 64 21

Informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr: 17 853 74 00, czynne w godz.
od 7:00 do 15:00.

 

 

Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dla dokonywanych wszystkich wpłat (z wyjatkiem opłat melioracyjnych), stanowiących przychody Wód Polskich, posiada otwarty rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze:

22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Nowy rachunek bankowy dla PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów do przyjmowania wpłat z tytułu opłat melioracyjnych o numerze:


23 1130 1017 0020 1510 6720 0221

 

 

W treści dokonanej wpłaty należy podać również nazwę Zarządu (RZGW Rzeszów, ZZ Krosno, ZZ Jasło, ZZ Satlowa Wola, ZZ Przemyśl) do którego będzie składany wniosek.

 

 


Mapa i adresy placówek Wód Polskich obszar Rzeszów (załącznik PDF)

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że na terenie jego działania funkcjonuje Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej.

Centrum jest dostępne całodobowo pod numerami telefonów:

601 410 414,  665 727 157,  603 980 142,  601 565 644

Kontakt następuje również poprzez Dyrekcję Zarządów Zlewni:

- w Krośnie, tel. 609 170 688

- w Jaśle, tel. (13) 446 33 11

- w Stalowej Woli, tel. (15) 842 89 82

- w Przemyślu, tel. (16) 670 26 95

oraz poszczególne Nadzory Wodne

Adres mailowy Centrum: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.