Ogłoszenia o wyborze
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data Autor Odsłony
1 Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pn.: - „Budowa zbiornika nr 1(...) Budowa zbiornika nr 2 (...) środa, 13 grudnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 14
2 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie środa, 13 grudnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 5
3 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie środa, 13 grudnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 5
4 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km 5+900” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. środa, 13 grudnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 10
5 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 – 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji środa, 06 grudnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 38
6 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. poniedziałek, 27 listopada 2017 Dział Umów - Rzeszów 69
7 Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego - etap II poniedziałek, 27 listopada 2017 Dział Umów - Rzeszów 55
8 Wykonanie zadania: Usuwanie tam bobrowych i zatorów na potokach i ciekach wodnych na terenie powiatu dębickiego – etap II. czwartek, 16 listopada 2017 Dział Umów - Rzeszów 76
9 Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Glinik" (...)oraz zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Broniszów" (...) piątek, 10 listopada 2017 Dział Umów - Rzeszów 115
10 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”. środa, 08 listopada 2017 Dział Umów - Rzeszów 154
11 Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Lubaczów – pow. Lubaczów , Jarosław wtorek, 07 listopada 2017 Oddział Jarosław 90
12 Rozbiórka tam bobrowych na ciekach naturalnych - teren działania Inspektoratu Jarosław – pow. jarosławski, przeworski, przemyski, rzeszowski poniedziałek, 06 listopada 2017 Oddział Jarosław 95
13 Rozbiórka zatorów na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok ETAP II (OS.502.41S.2017) piątek, 03 listopada 2017 Oddział Sanok 87
14 Rozbiórka zatorów, przeszkód i tam bobrowych na ciekach podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno (OS.502.38K.2017) piątek, 03 listopada 2017 Oddział Sanok 74
15 Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego  i grodzkiego Krosno – etap II (OS.502.36K.2017) poniedziałek, 16 października 2017 Oddział Sanok 150
16 Utrzymanie potoku Kurowy w km 1+100-2+000 w m. Jaćmierz – gm. Zarszyn (OS.502.40S.2017) poniedziałek, 16 października 2017 Oddział Sanok 113
17 Wycinka drzew na ciekach naturalnych podstawowych na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego Krosno – etap II (OS.502.36K.2017) piątek, 06 października 2017 Oddział Sanok 90
18 Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Szkło w km 17+900-18+100 m. Charytany gm.Laszki piątek, 29 września 2017 Oddział Jarosław 194
19 Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Nienowicki w km 0+000 -6+940 m. Duńkowice,Nienowice,gm.Radymno piątek, 29 września 2017 Oddział Jarosław 116
20 Utrzymanie cieków naturalnych - Potok Bonarówka w m. Żyznów - zasyp wyrw materiałem naturalnym w km potoku 1+240 - 1+263. (OS.502.30J.2017) piątek, 29 września 2017 Oddział Sanok 109
21 Utrzymanie cieków naturalnych potok Grobla - zasypanie wyrwy w km 3+760 - 3+792 w miejscowości Wola Dębowiecka. (OS.502.29J.2017) piątek, 29 września 2017 Oddział Sanok 126
22 Utrzymanie cieków naturalnych potok Młynówka - remont ubezpieczeń w km 1+980 - 2+670 w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło (OS.502.28J.2017) piątek, 29 września 2017 Oddział Sanok 152
23 Utrzymanie potoku  Zmienniczka w km 3+494 – 3+881 w m. Wzdów, gm. Haczów (OS.502.39S.2017) piątek, 22 września 2017 Oddział Sanok 126
24 Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Inspektoratu Sanok (OS.502.38S.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 130
25 Utrzymanie cieków naturalnych –zasypanie wyrwy brzegowej na potoku Lubatówka w km 22+852-22+892 w m-ci Lubatowa, gm. Iwonicz-Zdrój (OS.502.34K.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 140
26 Utrzymanie potoku Pielnica w km 16+490 - 16+640 w m. Pielnia - gm. Zarszyn (OS.502.37S.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 105
27 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - zabudowa wyrwy przy stopie wału lewego rzeki Wisłoki w km wału 0+440-0+510 w m. Osiek Jasielski (OS.502.27J.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 113
28 Utrzymanie cieków naturalnych –pot. Tabor w km 11+067-19+277 –lokalny remont umocnień na łącznej długości 20 mb w m-ci Wróblik Szlachecki, Posada Górna, gm. Rymanów (OS.502.33K.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 133
29 Utrzymanie cieków naturalnych -  potok Śmierdziączka w km 2+160-3+910 i w km 4+651-5+621 na łącznej długości 2311mb, obręb Krościenko Niżne, gmina Krosno, obręb Korczyna, gm. Korczyna (OS.502.32K.2017) poniedziałek, 18 września 2017 Oddział Sanok 106
30 „Konserwacja potoku Terliczka w km 0+000-9+461 w m. Czarna, gm. Czarna Łukawiec, gm. Trzebownisko, Palikówka, gm. Krasne, Łąka, gm. Trzebownisko" poniedziałek, 28 sierpnia 2017 Dział Umów - Rzeszów 136
31 Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000 - 4+700, 5+770 - 6+638 w m. Górki, Wola Górecka, Grabownica Starzeńska, Humniska - gm. Brzozów (OS.502.14S.2017) środa, 23 sierpnia 2017 Oddział Sanok 116
32 Bieżące utrzymanie - rzeka Filipka w km 0+000-3+785 w m. Gwoździec, gm. Bojanów piątek, 21 lipca 2017 Oddział Tarnobrzeg 178
33 Utrzymanie potoku Sietnica w km 0+000-4+637 i w km  5+908-6+656 w miejscowości Brzozów, Przysietnica, gm.  Brzozów (OS.502.20S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 124
34 Utrzymanie potoku Rosielna w km 0+000-0+200, 1+135-4+017, 4+810–4+855 w m. Blizne, Jasienica Rosielna - gm. Jasienica Rosielna (OS.502.19S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 124
35 Utrzymanie rzeki Stobnica w km 28+923 - 35+181w m. Stara Wieś, Brzozów, - gm. Brzozów (OS.502.32S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 171
36 Utrzymanie potoku Grabówka w km 0+000÷2+853; 2+918÷3+188; 3+360÷3+419; 4+105÷5+007 w m. Grabownica,  gm. Brzozów, w m. Niebocko, gm. Dydnia (OS.502.23S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 118
37 Utrzymanie potoku Garłowiec w km 0+000 - 2+100 w m. Wzdów - gm. Haczów (OS.502.15S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 132
38 Utrzymanie potoku Jabłonka  w km 2+517 – 2+707;  6+253  - 6+326; 6+356 – 6+885 w m. Jabłonica Polska, Malinówka - gm. Haczów (OS.502.22S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 112
39 Utrzymanie cieków naturalnych –potok  Lubatówka w km 0+102-0+367  obręb Śródmieście, Suchodół,  gm. Krosno oraz w km 11+115-11+612  łącznie na długości 300 mb, obręb M. Piastowe, gm. M. Piastowe (OS.502.16K.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 107
40 Utrzymanie cieków naturalnych potok Stępinka w km 0+000-13+398 - zasypywanie wyrw w km 1+545-1+577, 1+695-1+730, 4+590-4+630 w m. Cieszyna, Stępina, Glinik Górny, Gogołów, Huta Gogołowska, gm. Frysztak (OS.502.11J.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 99
41 Utrzymanie cieków naturalnych - potok Glinik w km 0+000-8+231 - koszenia i remont urządzeń w km 0+350-1+510 w m. Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni, Glinik Górny. gm. Frysztak (OS.502.9J.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 88
42 Utrzymanie potoku  Górki w km 0+000 – 3+796 w m. Wzdów, gm. Haczów i w m. Górki gm. Brzozów (OS.502.18S.2017) poniedziałek, 03 lipca 2017 Oddział Sanok 161
43 Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Chlebianka w km 2+352-2+412 i w km 9+549-10+489, m. Chlebna, Kopytowa, gm. Jedlicze, Chorkówka. (OS.502.14K.2017) poniedziałek, 26 czerwca 2017 Oddział Sanok 153
44 Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Nowosiólka w km 0+000-9+120 m. Przeworsk, Studzian, Dębów, Nowosielce gm. Przeworsk, Gać - unieważnienie postępowania czwartek, 22 czerwca 2017 Oddział Jarosław 144
45 Utrzymanie cieków naturalnych potok Iwinka w km 0+840-0+867 brzeg lewy - zasypywanie wyrw w miejscowości Dębowiec, gm. Dębowiec (OS.502.6J.2017) poniedziałek, 12 czerwca 2017 Oddział Sanok 215
46 Usuwanie szkód powodziowych na cieku wodnym Dopływ z Bud (Podlas) m. Zagorzyce dz. 7359 w km 0+015-0+075. wtorek, 16 sierpnia 2016 Dział Umów - Rzeszów 502
47 Roboty utrzymaniowe - wały p. powodziowe Krówniki w km 0+000 - 5+520 wał prawy, w km 0+000 - 2+900 wał lewy m. Krówniki, Nehrybka, Łuczyce gm. Przemyśl środa, 29 czerwca 2016 Oddział Jarosław 473
48 Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Rudołowski w km 0+000-4+600 m. Rudołowice , Roźwienica gm. Roźwienica piątek, 03 czerwca 2016 Oddział Jarosław 626
49 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Brusienka w km 0+000-7+903 Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Ciesznów , Nowe Sioło gm. Cieszanów środa, 01 czerwca 2016 Oddział Jarosław 432
50 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Przerwa w km 6+650-14+000 Hurcze gm. Lubaczów , Borchów, Oleszyce , Stare Oleszyce gm. Oleszyce środa, 01 czerwca 2016 Oddział Jarosław 438
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2