Konserwacja - ciek naturalny Czerniawka w km 1+500-2+750 m. Sieniawa Leżachów gm. Sieniawa PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Jarosław   
wtorek, 01 października 2013 13:54

OJ.502.71.2013 r.                                                                                                     Jarosław dnia  01.10.2013 r        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń  Wodnych

                         w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

                          tel. (017) 85-37-400 fax (017) 85-36-421

                           www.pzmiuw.pl       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia :Konserwacja- ciek naturalny Czerniawka w km 1+500-2+750 m. Sieniawa, Leżachów  gm. Sieniawa

  

 

 

1.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

    Rokoszyński Jerzy Zakład Usług Budowlanych i Melioracyjnych  ul. Nad Sanem 13,  37-500 Jarosław    

  

Uzasadnienie:

Jest to oferta z najniższą ceną a jedynym  kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty  w przedmiotowym postępowaniu była cena .

W związku z tym  oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów.         

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy podajemy następujące informacje:

 

1.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

                                                                                                                                                          

 Oferta nr 1

    Utrzymanie Zieleni Arkadiusz Goraj ,  Stare Sioło 130,  37-630 Oleszyce

Oferta nr 2  

   Gminna Spółka Wodna , Zarzecze 175 , 37-205 Zarzecze 

Oferta nr 3

   Rokoszyński Jerzy Zakład Usług Budowlanych i Melioracyjnych  ul. Nad Sanem 13,  37-500 Jarosław  

2. Punktacja przyznana oferentom:

   - oferta nr 1 – 9,52 pkt

   - oferta nr 2 – 25,10 pkt

   - oferta nr 3 – 30,00 pkt

3. Informacja o terminie zawarcia umowy :

    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy , że   umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta po przesłaniu Wykonawcom niniejszego zawiadomienia , zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a  ustawy tj. po  dniu 01.10.2013 r. 

 

 

Umowę na wykonanie zamówienia  prosimy przedłożyć w  PZMiUW w Rzeszowie Oddział Jarosław.