Struktura PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 12:01

 

Struktura terytorialna:


Regulamin organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie określa szczegółową organizację wewnętrzną, zasady kierowania jednostką, podstawowe obowiązki kierowników komórek organizacyjnych i pracowników, oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

Struktura organizacyjna:
 
Teren działania Inspektoratów
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie


1) Inspektorat Dębicko – Ropczycki - obszar powiatu dębickiego i ropczyckiego

2) Inspektorat Leżajski - obszar powiatów: leżajskiego i łańcuckiego
z gminami Sokołów i Kamień

3) Inspektorat Rzeszowski - obszar powiatu rzeszowskiego (grodzki i ziemski)
bez gminy Dynów, Sokołów i Kamień wraz ze zbiornikiem wodnym w Wilczej Woli na rzece
Łęg i przyległymi do zbiornika urządzeniami i obiektami

4) Inspektorat Jarosławski - obszar powiatów przeworskiego, jarosławskiego;
bez gminy Laszki i przemyskiego (ziemski i grodzki) z gminą Dynów

5) Inspektorat Lubaczowski - obszar powiatu lubaczowskiego z gminą Laszki

6) Inspektorat Jasielski - obszar powiatu jasielskiego i strzyżowskiego

7) Inspektorat Krośnieński - obszar powiatu krośnieńskiego

8) Inspektorat Sanocki - obszar powiatu brzozowskiego, sanockiego,
bieszczadzkiego i leskiego

9) Inspektorat Mielecki - obszar powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego (bez
zbiornika wodnego w Wilczej Woli, rzeki Łęg i przyległych do zbiornika urządzeń i obiektów)

10) Inspektorat Niżański - obszar powiatów: niżańskiego i stalowowolskiego

11) Inspektorat Tarnobrzeski - obszar powiatu tarnobrzeskiego (ziemski i grodzki)


Obsługą inwestycji wodno-melioracyjnych i całością zadań statutowych PZMiUW zajmują się usytuowane w siedzibie Zarządu w Rzeszowie odpowiednie komórki funkcjonalne, w tym 4 działów technicznych (przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych, dział gospodarki nieruchomościami, konserwacji-ekspoatacji i rekultywacji oraz umów i przetargów) oraz 3 działy pomocnicze (organizacji i kadr, finansowo-księgowy i administracyjno-gospodarczy).
Dział konserwacji-ekspoatacji i rekultywacji koordynuje pracę sekcji technicznych w Oddziałach PZMiUW w Jarosławiu, Tarnobrzegu i Sanoku oraz nadzoruje pracę Inspektoratów: Dębicko-Ropczyckiego, Leżajskiego i Rzeszowskiego.


 

STRUKTURAost 

alt

alt

alt
alt
alt

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 07:18