Witamy na stronie PZMiUW


budynek

 

 


Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
jest jednostką organizacyjną samorządu Województwa Podkarpackiego.
Działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu Samorządu
Województwa Podkarpackiego na terenie Województwa Podkarpackiego.
Siedzibą Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
jest miasto Rzeszów. Nadzór na działalnością PZMiUW sprawuje
Zarząd Województwa Podkarpackiego.