Fundamenty płaskie

Fundamenty płaskie

Do grupy fundamentów płaskich, opartych bezpośrednio podstawą na gruncie budowlanym, zaliczamy:

– ławy fundamentowe pod ściany lub rzędy słupów
– stopy pod słupy pojedyncze lub podwójne
– ruszty fundamentowe
– płyty fundamentowe
– skrzynie fundamentowe

Dawniej wykonywano ławy fundamentowe z kamieni naturalnych. W czasach obecnych kamienie stosuje się bardzo rzadko, jedynie dla budynków wznoszonych systemem gospodarczym, gdy kamień występuje w gruncie pochodzącym z wykopów. Coraz rzadziej stosowane są również ławy fundamentowe ceglane, chociaż cegła bywa stosowana do robót fundamentowych w budownictwie indywidualnym i inwentarskim. do wykonania ław fundamentowych należy używać cegły dobrze wypalonej, bez pęknięć, o wytrzymałości nie mniejszej niż 75 kg/cm3, i zaprawy cementowej 1:5 lub cementowo-wapiennej 1:1:6 o wytrzymałości nie mniejszej niż 30 kg/cm2. Szerokość podstawy ławy fundamentowej oblicza się ze wzoru b = Q: 100K.
b – to szukana szerokość podstawy ławy fundamentowej
Q – obciążenie
K – naprężenia dopuszczalne na grunt
100 – przyjęta jednostkowa długość ławy fundamentowej 1m.

Ponieważ w ścianie ceglanej, jak stwierdzono na podstawie badań, naprężenia rozchodzą się pod pewnym kątem w zależności od rodzaju użytej zaprawy, wymaganą szerokość podstawy ławy osiąga się stopniowo, poprzez poszerzanie muru odsadzkami. Szerokość odsadzki wynosi zawsze 1/4 cegły, czyli 6 cm, w związku z tym wymagana wysokość odsadzki wynosi dla zaprawy cementowo-wapiennej 3 warstwy cegieł (około 24 cm) a dla zaprawy cementowej 2 warstwy, czyli około 14 cm.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *