naglowek2.jpg

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Rzeszowie

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w
życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Nie ulegnie zmianie adres, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 74 00; fax: 17 853 64 21

Informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr: 17 853 74 00, czynne w godz.
od 7:00 do 15:00.

Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dla dokonywanych wszystkich wpłat, stanowiących przychody Wód Polskich, posiada otwarty rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 
22 1130 1017 0020 1510 6720 0045


Mapa i adresy placówek Wód Polskich obszar Rzeszów (załącznik PDF)